redNet Dom

Obsługa techniczna mieszkań i budynków

  • Przeglądy ogólnobudowlane: ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do wykonywania m.in. corocznych kontroli stanu technicznego, w niektórych przypadkach przeglądy takie powinny mieć miejsce dwa razy w roku. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do właścicieli, zarządców oraz administratorów nieruchomości. Koncentrujemy się na usługach w poniższych obszarach: okresowe przeglądy budynków (półroczne, roczne i pięcioletnie), przeglądy kominiarskie oraz wentylacji.
  • Odbiory mieszkań w stanie deweloperskim: celem naszych działań jest przeprowadzenie odbioru technicznego czyli sprawdzenie lokalu mieszkalnego pod kątem zgodności z opisem przedstawionym w dokumentacji przez dewelopera, a także poprawności wykonania lokalu w oparciu o przepisy zawarte w Polskich Normach Budowlanych, a także zgodności z zasadami sztuki budowlanej.
  • Nadzory budowlane: w ramach tej usługi pełnimy funkcje techniczne takie jak kierownik budowy czy inspektor nadzoru w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego. Zapewniamy również doradztwo techniczne. Zakres funkcji to: kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru robót budowlanych.